LVI-talotekniikka

LVI-talotekniikan TES

Onko LVI-Talotekniikka alan TES hallussa?

Tietysti 
14% 14% 
Jonkinverran 
44% 44% 
Mikä TES? 
14% 14% 
Ei todellakaan 
26% 26% 
PDF-tiedostoTalotekniikka_LVI_TES_2011_2012.pdf (361 kB)
LVI-Talotekniikka-TES 2011-2012
Urakanmittauskoulutus Tampereella

LVI ja talotekniikka jaoston vetäjinä toimii

 

Matti Uutela 

040 5141 926

 

 

 

Pekka Ståhl    

0400 699 481        

 

 

   

Etumiehen urakanmittausoppaita ja opastusta voit tiedustella Matilta

Putken ATK- pohjaista urakanmittausohjelmaa saa imuroida maksutta Rakennusliiton jäsenten verkkopalvelu Extranetistä.

LVI-Talotekniikka TES-tiivistelmä

 

PALKANKOROTUKSET

Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP+HPO) korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2012 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,4 %.

Perustuntipalkat

lähinnä 1.3.2012 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Pr €/h

S 9,81

1 12,04

2 14,43

3 15,21

4 16,10

Putki- ja ilmastointialan normituntikerroin

1.3.2012 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 15,59 €/NH

Palkkiopalkkaus (könttäurakat)

Korotus erillisellä lisällä 1.3.2012 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,37 €/h, mikäli urakkasopimus on tehty ennen 1.3.2012.

Putkieristysalan rahakerroin

1.3.2012 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,46 €/yks.

Arkipyhäkorvaukset

Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto, jouluaatto sekä molemmat joulupäivät. Korvaus keskituntiansion mukaan.

Etumieslisä aikatöissä

Mikäli putki- tai ilmastointityöhön sisältyy ennakkoarvion mukaan yli 100 normituntia, ja se sovitaan tehtäväksi aikatyönä, on työkohteessa yksi etumies.

Putki- ja ilmastointiasentajalle, joka toimii työkohteessa etumiehenä, maksetaan etumieslisää. Lisän suuruudesta voidaan sopia paikallisesti, kuitenkin siten, että se on vähintään 0,55 € tunnilta.

Hepatiittirokotus

Työnantaja kustantaa työntekijälle hepatiitti A – tai B – rokotuksen silloin kun työterveyshuolto on todennut sen tarpeelliseksi.

Sopijaosapuolet suosittelevat seuraavaa:

Työnantaja kustantaa hepatiitti A – rokotuksen (rokotteen sekä rokotuksen kulut) sellaisille työntekijöille, jotka altistuvat työssään jätevedelle.

Työnantaja kustantaa hepatiitti B – rokotuksen (rokotteen sekä rokotuksen kulut) niille työntekijöille, jotka joutuvat työskentelemään terveydenhuoltoon, ravintolatoimintaan tai jäteveden puhdistukseen liittyvissä korjaus- tai saneerauskohteissa.

Luottamusmiehen töihin sijoittaminen

Töiden jaossa on noudatettava normaalia jakojärjestystä. Normaali jakojärjestys tarkoittaa sitä, että töiden jaossa otetaan huomioon asentajille asetettavat pätevyysvaatimukset alkavissa töissä ja että työt jaetaan siinä järjestyksessä kuin käynnissä olevat työt päättyvät ja niistä vapautuvat asentajat seuraavia töitä varten. Työt on pätevyysvaatimusten tultua huomioonotetuksi jaettava asentajille siinä järjestyksessä kun he vapautuvat vanhoista töistä.

Lisäksi jakojärjestykseen vaikuttavat ilman muuta sairaslomat, vuosilomat ja erilaiset kurssit, joille luottamusmies osallistuu.

Mikäli luottamusmies ohitetaan töiden jaossa, tulee työnantajan esittää asiasta kirjalliset perustelut.

Normaalin jakojärjestyksen ohittamistapauksessa ansionmenetyksen korvaus maksetaan KTA:n mukaan.

Työehtosopimuksen lisät 1.3.2012

Etumieslisän ulosmaksu ja takuu 0,34 €/h

Lisä €/h

Iltavuorolisä 0,97

Yövuorolisä 1,96

Iltatyölisä 0,97

Yötyölisä 1,96

Työvuoron siirtoilmoituksen

myöhästymislisä 2,29

Ammattitutkintolisä 0,47

Erikoisammattitutkintolisä 0,87

Kotimaan päiväraha

36 €

Osapäiväraha

16 €

Ateriakorvaus

9 €

Matkakustannusten korvaus

• henkilöauto 45 snt/km

• perävaunun veto 7 snt/km

• lisähenkilö 3 snt/km/henkilö

Päivittäiset työmatkat julkisten kulkuvälineiden mukaan.

Lisätietoja saat tarvittaessa lähimmästä

Rakennusliiton aluetoimistosta.