Koulutus

Työntekijöillä oikeus valita luottamushenkilöt

Työntekijöillä on Rakennusliiton solmimien työehtosopimusten perusteella oikeus valita edustajakseen luottamushenkilöt. Valintamenettelyt, luottamushenkilöiden oikeudet, velvollisuudet ja etuudet poikkeavat sopimusaloittain (9 työehtosopimusta) jonkin verran.

Työntekijöiden edustajan valinta työpaikkatasolla voidaan hoitaa myös valitsemalla työkohteen työsuojeluvaltuutettu yhteysmieheksi. Valittu luottamushenkilö on samalla myös liiton edustaja yritys- tai työpaikkatasolla.

Luottamushenkilöiden olemassaolo on oleellinen osa Rakennusliiton edunvalvontatoimintaa, jonka tavoitteena on kehittää ja parantaa työntekijöiden asemaa työpaikoilla.

Luottamushenkilöiden tehtävä

Luottamusmies toimii työpaikalla ammattiliittoon kuuluvien työntekijöiden edustajana. Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa työntekijöiden eduista, työehtosopimuksen soveltamisesta, paikallisesta sopimisesta ja työpaikan olosuhteiden kehittämisestä. Luottamusmies auttaa ratkomaan erimielisyyksiä työntekijöiden ja työnantajan kanssa.

Luottamusmiesten, tehtävänä on ammatillisen järjestäytymisen, työlainsäädännön ja työehtosopimusten kautta tulevien vähimmäistyöehtojen toteutumisen valvonta.

Luottamushenkilöjärjestelmän olemassaolo laajasti ottaen on tärkeä osa työehtosopimuksemme mukaista neuvottelujärjestystä ja luottamushenkilöiden rooli on oleellinen yhteistoiminnan toteuttamisessa henkilöstön ja työnantajan välillä.

Oikeus koulutukseen

Luottamushenkilöillä on työehtosopimusten perusteella oikeus osallistua tehtäviensä hoitamiseen liittyvään koulutukseen. Koulutusta on niin alueilla kuin liittotasollakin.

Aluetason koulutuksesta saat tietoa aluetoimistoista ja liittotason koulutuksesta Siikaranta-opistosta.


Aluetoimistojen järjestämät luottamushenkilökokoukset sekä toiminta omassa ammattiosastossa ovat ne kohtauspaikat, joissa eri yritysten ja työpaikkojen luottamushenkilöt voivat vaihtaa kokemuksiaan koulutustapahtumien ohella. Osaston toimistolta ja toimihenkilöiltä voit tiedustella luottamushenkilöasioista.

Osasto 150 ry:n luottamusmiehenä toimii Jarmo Kaunisto

Heinäkuu 2024

Ei tapahtumia
Heinäkuu 2024
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31