Ammattialajaostot

Työelämä sanastoa

 

Ansio
ilmoittaa, kuinka paljon palkkaa erilaisine lisineen on ansaittu tietyn ajanjakson aikana

Ansiokehitystakuu
palkkaratkaisun lauseke, jolla pyritään turvaamaan liukumattomilla aloille tasasuhtainen ansiokehitys

Ansiosidonnainen päiväraha
palkkaan suhteutettu päiväraha esimerkiksi työttömyyden kohdatessa

Bruttopalkka
peruspalkka lisineen ennen veroja

Euro- tai senttilinja
kaikille palkansaajille sovittu euromääräiset korotukset prosentuaalisten korotusten asemasta

Indeksi
suhdeluku, joka ilmaisee jonkin suureen, esimerkiksi palkkojen muutosta ajankohdasta toiseen

Järjestelyvara
keskitetyissä ratkaisuissa sovittu palkankorotuserä, jonka käytöstä sovitaan liittokohtaisesti tai yrityskohtaisesti

Keskitetty ratkaisu
työmarkkinakeskusjärjestön ( esim. SAK) palkoista ja muista työehdoista tekemä sopimus, jonka pohjalta jäsenliitot neuvottelevat omat työ- ja virkaehtosopimukset

Keskusjärjestösopimus
kahden tai useamman palkansaaja- ja työnantajakeskusjärjestön välinen sopimus työmarkkinoiden osa-alueesta, esimerkiksi irtisanomissuojasta tai työsuojelusta

Liittokierros
ammattiliiton ja työnantajaliiton neuvottelema ja sopima palkkaratkaisu

Lisät
alan työ- tai virkaehtosopimuksessa tai henkilökohtaisesti sovitut kokemuksesta, työn vaativuudesta, olosuhteista tai muusta johtuvat lisät

Luottamusmies (yhdysmies, yhteyshenkilö)
ensisijainen työntekijöiden edustaja, jonka palkansaajat valitsevat työehtosopimusten määräysten perusteella

Nettopalkka
palkka verojen, työeläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun jälkeen

Paikallinen sopiminen
Vain osa korotuksista jaetaan kaikille tulevina yleiskorotuksina. Osa jätetään paikallisesti yrityskohtaisesti sovittavaksi. Jos isäntä ja työntekijät eivät pääse sopimukseen, niin isäntää antaa yleensä korotukset pärstäkertoimen mukaan

Palkka
korvaus tehdystä työstä ja työhön käytetystä ajasta

Palkkaliukuma
sopimuskauden aikana tapahtunut ansioiden nousun ja sopimuskorotusten välinen erotus

Palkkataulukot
ilmoittavat kunkin alan vähimmäispalkat

Palkkausjärjestelmä
sopimusalalla tai yrityksessä noudatettavat palkkausperiaatteet ja -määräykset

Pekkas-vapaat
vuonna 1984 aloitettu, usealle vuodelle kohdistunut sadan tunnin yleinen työajanlyhennysohjelma. Työajan lyhennyksen malleista sovittu työ- ja virkaehtosopimuksissa aloittain.

Prosenttilinja
kaikille palkansaajille sovitaan suhteellisesti yhtä suuret korotukset

Päänavaussopimus
neuvottelukierroksella ensimmäisenä solmittu työ- tai virkaehtosopimus

Raamittava tupo
Keskusjärjestötasolla määritellään vain väljä palkkaraami liittoneuvottelujen pohjaksi.

Reaalipalkka
palkan ostokyky

Sekalinja
palkankorotuksesta sovitaan muodossa a euroa, vähintään kuitenkin b prosenttia

Solidaarinen palkkapolitiikka
pyritään korottamaan muita enemmän matalimpia palkkoja

Sosiaalipaketti
tulopoliittisen tai keskitetyn ratkaisun yhteydessä sovitut sosiaali- tai työlainsäädännön uudistukset

Tarkistusneuvottelu
sopimuskaudella käytävä neuvottelu siitä, johtavatko muuttuneet olosuhteet muutoksiin sopimuksessa

Tulopoliittinen kokonaisratkaisu
hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen sopimus talous-, tulonjako- ja sosiaalipoliittisista toimista

Tulospalkka
henkilön, henkilöryhmän tai yrityksen tulokseen sidottu palkka

Yhdysmies
henkilöstön ja ammattiliiton edustaja työpaikoilla

Yhteyshenkilö
henkilöstön ja ammattiliiton edustaja työpaikoilla

Yleiskorotus
sopimuksessa sovittu euro- tai prosenttimuotoinen palkkojen korotus, joka maksetaan kaikille sopimuksen piiriin kuuluville

Lähde: Työmarkkina-avain. Leena Seretin. 2005.

Rakennusliiton osasto 150 ry on Forssan seudun rakennusalan ammattilaisten ammattiosasto, osaston jäsenistä koostuva eri ammattialojen edustajien yleisosasto.

 

Jäsenten jakautumisen prosentteina eri ammattialoille näet tiedosto-osion pdf tiedostosta. Tällä hetkellä jäseniämme kuuluu seuraaviin ammattialoihin:

asfaltti
lattianpäällystys
maa-ja vesirakennus
maalaus
muu (toimitsijat)
putki-ja putkieristys
rakennustuoteteollisuus
talonrakennus

vedeneristys

Osastossamme on 700 eri ammattialojen ammattilaista.